Γιορτή Χριστουγέννων

Η Χριστουγεννιάτικη εορτή στο 2ο ΣΔΕ αποκτά ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Ο αριθμός των προσκεκλημένων είναι μεγάλος, οι προσφορές των ευαισθητοποιημένων φορέων αυξημένες και η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες (μουσική, θέατρο) ιδιαίτερα μαζική.