Στις δραστηριότητες του Σχολείου συμπεριλαμβάνονται δημιουργίες σε διαθεματικά Σχέδια Εργασίας (projects), διοργάνωση σχολικών εορτών και θεατρικών παραστάσεων, εικαστικές δημιουργίες, αθλητικές δραστηριότητες κ.α.